เว็บตรง

เว็บตรง Gamification – อนาคตของการรับสมัครบัณฑิต

เว็บตรง Gamification – อนาคตของการรับสมัครบัณฑิต

เว็บตรง ไม่กี่ปีที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลหยุดเป็นตัวเลือกและกลายเป็นความจำเป็นสำหรับบริษัท ในภูมิทัศน์ที่มีพลวัตและแข่งขันได้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นกระดูกสันหลังของบริษัทที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด ซึ่งสามารถมองไปสู่อนาคตด้วยการมองโลกในแง่ดีและมั่นใจมากกว่าที่จะจมลงท่ามกลางความไม่แน่นอนในปัจจุบันสิบปีที่ PricewaterhouseCoopers หรือ PwC เริ่มวัด IQ ดิจิทัลของบริษัท ซึ่งพวกเขานิยามว่าเป็น “การวัดความสามารถขององค์กรในการควบคุมและทำกำไรจากเทคโนโลยี”  มีฉันทามติอย่างท่วมท้นเกี่ยวกับความสำคัญของการลงทุนในสภาพแวดล้อมดิจิทัล  ในตอนนี้...

Continue reading...

เว็บตรง ทำไมคนพลัดถิ่นถึงล้มเหลวจากการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เว็บตรง ทำไมคนพลัดถิ่นถึงล้มเหลวจากการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เว็บตรง ทั่วโลกมีผู้ลี้ภัยน้อยกว่า 1% ที่เข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาในอดีต สถิตินี้ไม่ได้รับความสนใจมากนัก ก่อนปี 2556 ผู้พลัดถิ่นส่วนใหญ่มาจากประเทศที่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาค่อนข้างต่ำอยู่แล้ว ที่เปลี่ยนไปพร้อมกับซีเรีย ก่อนสงคราม ชาวซีเรียประมาณหนึ่งในสี่ลงทะเบียนเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อพวกเขาข้ามพรมแดนและในทะเลภายหลัง คนหนุ่มสาวซีเรียไม่เพียงขอลี้ภัย แต่ยังเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วย ไม่เพียงแต่ความสำเร็จทางการศึกษาของผู้ลี้ภัยชาวซีเรียเท่านั้น...

Continue reading...